Já,                                                                                                                           nar.  

I,                                                                                                                              born                                                                


  

č. Pasu                                                                                        Podávám  s vyplněnou žádosti tyto níže uvedené dokumenty

I am submitting the following documentss níže uvedenými dokumenty

with the following documents


K rukám vedoucího

konzulární úsek

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí,

50-M Niti Marg, Chanakyapuri,

110 021 Nové Dillí, INDIE

Kind attention Head of the Department

Consular section

Embassy of Czech Republic

50-M Niti Marg, Chanakyapuri,

110 021 New Delhi, INDIA

Věc: Žádost o vízum

Sub: Visa application


Vážený/á pane/paní,

Respected Sir/ Madam,


Počet fotografie/ Number of photographs *

Jedna/ One

Dvě/ Two

Tří/ Three

Signature

www.GoCzech.in by AC(I)PL